Ravenna

Swedish text


Med en platta av underfångsglas som bas blästras motivet i denna och fördjupningarna fylls sedan med färgat glaskross eller glasmjöl. Därefter övertäcks ytan med ett klarglas och formas. Tekniken utvecklades av Sven Palmqvist under 1940-talet

 

 


 

 

 

Ravenna skål, Sven Palmkvist, Orrefors 1975