Kraka

Tekniken utvecklades av Sven Palmkvist vid Orrefors glasbruk år 1944, och namnet kommer från den nordiska mytologin där sagohjälten Lodbrok träffar flickan Kraka som är insvept i ett fisknät.

På ett överfångsglas placeras ett rutnät, vilket sedan sandblästras. Ämnet upphettas sedan på blåspipan och över detta anfångas ett skickt med klarglas och blåses till sin slutliga form.

Kraka skål, Sven Palmkvist, Orrefors 1945