Graal

Graal tekniken utvecklades år 1916 vid Orrefors glasbruk, av mästaren Knut Bergkvist. Namnet kommer från Gustavs Frödings dikt, "Sagan om graal"

Man utgår från ett klarglasämne som man lägger på ett antal olika färgade glaslager utanpå, och detta kommer att utgöra graalämnet. Motivet slipas eller etsas sedan till till olika djup, så att man får fram de olika färgerna. Därefter lägger man på ytterligare ett skikt klarglas över ämnet, och detta blåses sedan upp till sin slutliga form. Om denne procedur upprepas 2 eller 3 gånger får man fram en dubbel eller trippel graal som kommer att få ett mer 3 dimensionellt djup.

Slipgraal skål, Edward Hald, Orrefors 1948