Ariel

Denna teknik utvecklades av mästaren Gustav Bergkvist vid Orrefors glasbruk år 1937. Namnet kommer från Shakespeares pjäs "Stormen", och namnet Ariel betyder "en ande av luft".

Tekniken är en vidareutveckling av graaltekniken, och efter att ämnet har graverats lägger man på en glasstrumpa som innesluter luften i motivet. När ämnet sedan blåses upp kommer motivet att utgöras av luftfigurer inuti glasskulpturen. Om man lägger på ett andra lager av glas innan uppblåsningen kan även en dubbel ariel skapas med ett mer tredimensionellt djup.

Ariel vas, Edvin Öhrström, Orrefors 1956