Karl Lindeberg

Karl Lindeberg, 1877 - 1931

Karl Lindeberg arbetade vid Kosta under perioden 1907 till 1931 där han gjorde jugendinspirerade alster i överfångsteknik, ofta med motiv från växtriket.Han sammarbetade under denna period även med Alf Wallander och Gunnar Venneberg