Edvin Öhrström

Edvin Öhrström, 1906 - 1994

Edvin Öhrström studerade vid konsthögskolans skulpturlinje mellan 1928 till 1931 och därefter vid Academie Colorissi och Academie Modern i Paris. Under perioden 1935 - 1957 arbetade han några månader per år vid Orrefors glasbruk som designer där han utvecklade arieltekniken tillsammans med Vicke Lindstrand och glasmästaren Gustav Bergkvist. Under senare år var han knuten till Lindshammars glasbruk, där han designade skulpturer uppbyggda av glasprismor. Hans mest berömda verk från Lindshammarstiden är glasobelisken vid Sergelstorg i Stockholm