Astrid Gate

Astrid Gate 1956 -

Astrid avslutade Orrefors glasskola 1985, och arbetade därefter i egen regi. Under perioden 1996 - 2008 var hon knuten till Johansfors glasbruk, och sedan dess har hon varit sin egen.

År 2005 skapade hon i sammarbete med Wilke Adolfson och Micke Johansson den första dubbelgraalen, och några år senare även en trippelgraal vilket är mycket unikt.

Hennes specialitet är mycket detaljerade graveringar eller sandblästringar och kombinerat med hennes känsla för hur färgerna interagerar i glasugnen gör hennes skulpturer mycket unika. Astrids inspireras av naturen, djur och människan och hennes design är ofta influerad av detta,