Om oss

Tanken bakom Graariel Art Glass är att försöka blåsa liv i den svenska konstglastraditionen, och att informera samt marknadsföra några av dagens aktiva glaskonstnärer. Efter att under ett flertal årtionden på 1900-talet varit en ledande nation inom konstglaset , blev slutet av det förra århundrandet samt början på detta sekel även slutet på många svenska glasbruk. Med några få undantag försvann även den svenska konstglastraditionen i och med detta.

Det verkar dock finnas ett ljus i mörkret, och flera nya glasstudios och glaskonstnärer har idag startat sin verksamhet.Det verkar spira en viss optimism inom branschen, och förhoppningsvis så går vi mot bättre tider.Denna websida kommer att presentera några idag aktiva glaskonstnärer samt ge lite historik om den svenska glaskonsten.